Blog Linh Rebel

Blog Radio mới

Mùa hè đi qua

Mùa hè chớp mắt đã qua. Căn-tin trong khuôn viên trường học chỗ tôi làm bắt đầu lục đục mở cửa. Tuần sau là tôi có thể chạy ra gọi món mỗi trưa, bưng vào ăn tại bàn làm...